Hur man tar Emot Konstruktiv Kritik [Tips & Råd]

När det gäller att lyssna och ta emot konstruktiv kritik kämpar många människor med detta. De känner eller tycker att det är dåligt att bli kritiserad varje gång. Som ett resultat går de miste om fördelarna med att lyssna och ta konstruktiv kritik. Detta hjälper ingen. Så om du inte vill missa något måste du veta hur du tar konstruktiv kritik.

Fantastiska tips har utarbetats för du ska lära dig att ta konstruktiv kritik.

Men innan vi går in i detalj, låt oss titta på några grunder.

Vad är konstruktiv kritik? – Hur man tar konstruktiv kritik

Konstruktiv kritik är vänlig, tydlig, ärlig och direkta kommentarer eller feedback som fokuserar på att förbättra en person.

Det ger tydliga förslag och exempel som kan leda till positiv förändring.

Med andra ord, den pekar ut sätt som mottagaren kan implementera positiv förändring eller förbättring av sina tankar och beteende. Detta hjälper mottagaren att minimera framtida problem.

Som ett resultat av den lättkörda metod som konstruktiv kritik använder, gör det det enkelt för mottagaren att göra den nödvändiga förbättringen.

Varför avvisar människor konstruktiv kritik?

Flera personer avvisar konstruktiv kritik.

De gör detta av följande skäl:

De är arroganta

Vissa människor kämpar för att ta emot kritik för att de känner att de inte kan göra ett misstag eller inte behöver förbättras.

De tycker att folk inte ska ge dem några förslag.

Som ett resultat, när de får konstruktiv kritik, avvisar de det. Detta händer för att de är arroganta.

Om du är så här, bör du lära dig att vara ödmjuk och lyssna på andra för att se till att du inte missar något på en chans att växa.

Förtroendeproblem

Om en person har lågt självförtroende eller låg självkänsla, kommer de att kämpa för att ta konstruktiv kritik.

När de får konstruktiv kritik kan de känna sig attackerade .

De kommer att känna att vad en person än säger när han kritiserar dem är personligt. Så, de håll dig hellre borta än lyssna på konstruktiv kritik. Denna sorts människor kommer aldrig att vara redo att ta emot konstruktiv kritik tills de förstår att den inte syftar till att attackera utan pekar på brister och ger förslag på att bli bättre.

Om du är så här måste du ta itu med dina självförtroendeproblem.

Uppfattningsskillnader/ Brist på självmedvetenhet

En annan anledning till att människor avvisar konstruktiv kritik är på grund av skillnader i uppfattning.

Vad detta betyder är att vissa människor kämpar för att se saker som andra ser dem.

De ser inte sig själva som de andra sid säger erson i sin feedback.

När du saknar rätt uppfattning och inte är självmedveten kommer du att kämpa för att lyssna när någon säger något annat om dig själv.

Det här är vad som händer med vissa människor.

Om du är så här, då måste arbeta för att förbättra din självkännedom.

När du gör detta kommer du att kunna se om det någon säger om dig när du framför konstruktiv kritik är sant eller inte.

På detta sätt kommer du att vara öppen för att lyssna på dem.

De tycker att kritik är dålig

När vissa människor hör ordet ”kritik” flyr de.

Detta beror på att de tycker att all kritik är dålig.

Därför, när någon vänder sig till dem för att ger konstruktiv kritik, stänger de av.

Detta hjälper dem inte att växa. Om du är så här måste du veta och förstå att kritik inte är dålig.

Konstruktiv kritik räcker långt in förbättrar dig.

Så var öppen för dem.

Brist på ett tillväxtmindset

Även om det anses oklokt att vara nonchalant mot tillväxt är vissa människor är det.

En anledning till detta är att de saknar ett tillväxttänkande.

De tror inte att förbättring är möjlig. De här människorna är så fixerade och nöjda med det de redan vet eller har, att de inte är intresserade av att ha mer eller bli bättre.

Därför kämpar de för att ta konstruktiv kritik.

När människor är på det här sättet begränsar de sig själva från att nå sin fulla potential eller nå sina mål.

Om du är så här måste du lära dig att öppna upp för förändring.

Ändra ditt tänkesätt till det bättre och bli en bättre person.

För lata för att göra förbättring

Vissa människor kanske inte har ett fast tänkesätt men de är lata för att göra någonting eller göra uppoffringar för tillväxt.

Som ett resultat, när de bemöts med konstruktiv kritik tenderar de att avvisa det.

De fortsätter hellre att vara som de är än att anstränga sig för att bli bättre.

Om du är så här, då måste du hjälpa dig själv genom att bygga upp dig själv till att vara någon som är villig att betala priset för förbättring och framgång.

Du kommer inte bara att gå miste om möjligheten till tillväxt som konstruktiv kritik ger utan andra fantastiska möjligheter

Skillnaderna mellan konstruktiv kritik och icke Konstruktiv kritik

Flera personer vet inte att inte all kritik är dålig.

De vet inte att kritik kan fungera positivt för dem. Så, de kämpar för att ta konstruktiv kritik

Men om de förstår att det finns konstruktiv och icke-konstruktiv kritik kommer de att vara mer öppna för konstruktiv

Med andra ord, du måste förstå att kritik inte alltid är dålig.

Du behöver bara veta vilken är dålig och vilken bra. På detta sätt vet du att du inte ska kämpa att ta bra konstruktiv kritik när det gäller För att göra detta behöver du att veta skillnaden mellan konstruktiv kritik och icke-konstruktiv kritik. Icke-konstruktiv kritik är motsatsen till konstruktiv kritik eftersom de inte hjälper en person bli bättre.

De jobbar snarare för att förstöra som en med negativa kommentarer utan konkreta förslag som kan åtgärdas.

De anses ibland vara personliga angrepp eftersom de arbetar för att förstöra en persons självkänsla genom hyperkritik och onödigt fokus på mindre detaljer. När kritik har dessa funktioner bör du undvika dem.

Men när de inte är det, bör du vara öppen för att lyssna på dem. Fördelarna med att ta konstruktiv kritik – hur man tar konstruktiv kritik

Här är några fantastiska fördelar med att ta konstruktiv kritik;

Det uppmuntrar tillväxt

När du kan ta konstruktiv kritik uppmuntrar du dig själv att växa.

Det hjälper dig att se där du behöver arbete och ger dig kreativa och bättre idéer om hur du kan göra förbättringar.

När du använder de förslag som tillhandahålls kommer du att nå din potential och bryta dig ur din komfortzon.

Att avvisa konstruktiv kritik kommer bara att få dig att upprepa dina misstag och ge dig ingen möjlighet att växa .

Så att ta konstruktiv kritik borde vara något du gör.

Det minskar stressnivån

När du kan ta konstruktiv kritik kommer du att veta var du saknar saker och hur du kan göra bättre.

Detta kommer att minska eventuella spänningar som du kan ha när du ifrågasätter om du mår bra eller inte.

Som ett resultat kommer din stressnivå att minska.

Och istället för att stressa, kommer du att fokusera din energi på att bli bättre.

Det fungerar som en energikick

När du vet hur man tar konstruktiv kritik vet du att du uppskattar folks feedback.

Du kommer att uppskatta att de såg att du inte gjorde ditt bästa och villigt erbjöd sin hjälp till dig att bli bättre.

Detta kan få dig att se att de värdesätter dig, vill att du ska vara bättre, och tror också på att du gör den nödvändiga förbättringen.

Så, det kan fungera som en energikick för dig och uppmuntra dig att anstränga dig för att bli bättre.

Det hjälper dig att känna dina fiender eller vänner

När du tar konstruktiv kritik kommer du att känna skillnaden mellan konstruktiv kritik och icke konstruktiv kritik.

Som ett resultat kommer du att känna de människor som vill se dig växa och vem gör inte det.

På detta sätt kan du hjälpa till att undvika fel människor och bygg goda relationer med rätt personer.

Det hjälper att hantera perfektionism

Alla är inte perfektionister.

Men vid ett tillfälle eller andra i människors liv tenderar de att förvänta sig perfektion

Detta kan få dem att måla overkliga bilder och förvänta sig omöjligheter.

Men när de är mottagliga för konstruktiv kritik hjälper det dem att se saker som de är och fokusera på att göra rätt saker så gott de kan.

Det hjälper dem för att se deras brister och brister och även för att ta itu med och förbättra dem.

Tips om hur man tar emot konstruktiv kritik

Olika människor kämpar för att ta konstruktiv kritik.

Vissa människor kämpar för att de tar saker personligt.

Under tiden kämpar vissa för att de inte vet skillnaden mellan konstruktiv och dekonstruktiv kritik.

Oavsett din anledning kvarstår faktum att ta emot konstruktiv kritik inte skadar dig utan hjälper dig att bli bättre.

Så, om du är redo att anamma konstruktiv kritik, här är några bra tips som hjälpa dig att göra detta:

1. Var försiktig med ditt ansiktsuttryck och din reaktion

Människor som inte tar konstruktiv kritik varken slåss eller flyr. Med andra ord, när de förses med konstruktiv kritik är de ute efter att undvika eller avvisa den.

Denna beteendeegenskap tillåter dem inte att ge feedback en chans.

Ofta visar de avvisande reaktioner på den konstruktiva kritiken genom att göra ansiktsuttryck som att rynka pannan eller bara ignorera personen.

Ja, det är inte lätt att hålla ett välkomnande och vänligt ansikte när man får veta om sina brister.

Det anses normalt att du reagerar omedelbart. Men att göra detta kommer inte att hjälpa dig. Detta beror på att det kan göra människor ovilliga att dela deras goda och hjälpsamma förslag med dig. Så försök hålla ett vänligt ansikte och undvik att reagera omedelbart.

Om du inte kan, då kan du försöka hålla ett tomt ansikte. För att undvika ett utbrott, se till att du tar djupa andetag och håller dig lugn. Visa talaren att du är intresserad av vad de har att säga. På detta sätt kommer de att vara mer öppna för att prata mer med dig.

2. Håll ett välkomnande kroppsspråk

Bortsett från att ha ett välkomnande ansiktsuttryck måste du också hålla ett välkomnande kroppsspråk.

Detta beror på att sättet du bär dig på kan vara ett meddelande till talaren om hur intresserad du är av vad de delar. Så, för att undvika att ge fel budskap, se till att du fokuserar på ditt kroppsspråk. Lägg inte armarna i kors eller luta dig ner när de pratar.

Undvik även nervösa gester eller rörelser eftersom de anses vara negativa signaler som kan få högtalaren att stänga av. Så, istället för att göra allt detta, se till att du behåller en säker och lång hållning med öppna armar.

När talaren ser dig stå som Detta kommer de att veta att du är intresserad och prata fritt med dig.

3. Lyssna noga innan du talar

När du talar medan talaren fortfarande talar kan det anses vara oförskämt. Så, vänta hellre tills talaren har pratat klart innan han säger något.

Medan du väntar måste du se till att du lyssnar noga. Om du inte lyssnar väl på vad talaren säger kommer du inte att få deras budskap väl. Och när detta händer kommer du inte att kunna använda dig av vad de har delat med dig.

Så lyssna väl för att förstå talaren utan att bråka eller avbryta. Även om du har något att säga emot, håll det inne för att undvika att starta ett argument.

På detta sätt sparar du din energi och tid, och använd den för att få bättre kontakt med talaren. Det blir också lättare att använda vad du än hör från högtalaren.

Talaren kanske inte kan se om du lyssnar eller inte och det kan avskräcka dem. Så, du bör visa dem att du lyssnar genom att hålla ögonkontakt, nicka med huvudet och göra uppmuntrande ljud eller ord.

På detta sätt kommer kommunikationen att flyta smidigare.

4. Uppskatta talaren

De som ger dig konstruktiv kritik är människor som vill att du ska växa.

De gör en stor tjänst för dig. Alla kan inte göra det. Så du borde vara tacksam för dem.

När de delade sin feedback med dig, se till att du säger ”tack”. De här enkla orden kan göra dem glada och bli mer intresserade av din tillväxt. Som ett resultat kommer de inte att misslyckas med att ge positiv feedback och kritik när du behöver det.

Dessutom, att uppskatta människor som ger dig konstruktiv kritik kan leda till en stark och fördelaktig relation med dem

5. Kom ihåg fördelarna med konstruktiv kritik

När du känner dig tillbakadragen när du lyssnar på konstruktiv kritik, kom ihåg att det inte gör ont. Fokusera på förslagen de delar och hur du kan använda deras förslag och andra saker för att bli bättre.

Istället för att tänka på alla negativa ord som du tror att den andra personen kan säga Påminn dig själv hela tiden om att det finns stora fördelar när du tar konstruktiv kritik. På detta sätt blir du mer avslappnad och omfamnar den feedback du får.

6. Ta det inte personligt

Eftersom du tänker på fördelarna med att ta konstruktiv kritik, behöver du inte ta saker personligt. Med andra ord, känn inte att talaren attackerar dig som person.

Men du bör veta att om du inte hör sanningen kommer du inte att kunna växa. Detta beror på att du inte kommer att veta var du saknar. Så, oavsett hur smärtsam sanningen är, bör du överväga att lyssna på den och inte ta personligt.

Eftersom det är konstruktiv kritik kommer talaren inte att uppehålla sig mycket vid hur du misslyckas men om hur du kan bli bättre.

Därför, håll dig lugn och lyssna på dem. Ibland när människor tar kritik personligt beror på att de saknar självförtroende eller har låg självkänsla. Så, titta in i dig själv och kontrollera om det här är vad som händer med dig.

Om så är fallet, bör du arbeta för att förbättra ditt självförtroende och självförtroende -aktning.

7. Ställ frågor utan att vara utmanande

När talaren har talat klart kan du sedan ställa frågor för att förtydliga saker. Men, medan du gör det måste du undvika att låta utmanande. Du bör inte heller vederlägga personens feedback.

För att säkerställa att du inte låter utmanande bör du se upp din ton och be uppriktigt om förslag eller ytterligare information. Se till att konversationen förblir engagerande och öppen.

8. Sök en annan åsikt

Om du inte är nöjd eller nöjd med förslaget eller talarens åsikt, kan du leta efter en annan åsikt. Att göra detta betyder inte att du inte uppskattar den personen.

Det visar bara hur seriöst du tog feedbacken. Vem du än söker en annan åsikt från bör vara någon som du litar på och som kommer att vara ärlig mot dig. På detta sätt kommer de inte att ljuga för dig.

9. Bestäm om du ska använda feedbacken eller inte

Du får bestämma om konstruktiv kritik kommer att fungera för dig. Med andra ord, du är för att bestämma om du vill använda den feedback du fått.

Var inte snabb med att acceptera feedbacken som folk ger dig. Se till att du tänker igenom förslaget och se om det kommer att vara fördelaktigt för din tillväxt.

Om du bestämmer dig för att det inte är det, så är det ditt val.

Men om du vet att du fick ett bra förslag och vill använda det, gör det då.

10. Ta steg för att bli bättre

Om du ser att du behöver förbättras och förslaget som ges till dig är genomförbart, vidta åtgärder för att bli bättre.

Du kan skriva ut var du saknar och även sätta upp mål och mål som leder till din förbättring.

Engagera dig för din tillväxt.

När du blir bättre och personen som gav feedback ser förbättringen kommer de att bli uppmuntrade och glada för din skull.

Detta kommer att göra dem mer intresserade av att se mer tillväxt från dig.

Slutsats om hur man tar emot konstruktiv kritik

Kritik är inte bara negativ. Detta gäller särskilt när det är konstruktiv kritik som syftar till att göra dig till en bättre individ.

Därför bör du vara villig och öppen för att ta konstruktiv kritik. När du gör det kommer det inte bara att uppmuntra tillväxt utan minska stressnivån, fungerar som en energikick och hjälper dig att bygga starka relationer med bra människor.

Om du inte vet hur du ska ta konstruktiv kritik, bör du följa de tips vi gav och öppna dig för tillväxt.

Related Posts

Lämna ett svar

© 2023 Icedover.nu - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress